CENOVNIK

  Cene usluga su višestruko niže u odnosu na cene u vašim državama naročito ako dolazite iz zemalja EU, SAD ili Australije. Za potpuno isti kvalitet zubnih nadoknada uštedite i do 70%!


Srpski
Engleski
Ruski
Francuski

 

RADOVI

 

 

Kombinovani rad

 

Metalokeramički most 

 Proteza sa metalnom konstrukcijom  Metalokeramički most
Proteza sa metalnom konstrukcijom Proteza sa metalnom konstrukcijom Proteza sa metalnom konstrukcijom Proteza sa metalnom konstrukcijom  Metalokeramički most Metalokeramički most Metalokeramički most Metalokeramički most
 

Gornja proteza sa metalnom konstrukcijom + 5 keramičkih kruna= 1100 €.

Donja proteza sa metalnom konstukcijom + 6 keramičkih kruna = 1200 €.
Vreme izrade - od 4 do 5 dana.

 

Metalokeramički most (9 kruna) = 900 €.

Vreme izrade - 3 dana.

 

 

Subtotalna akrilatna proteza

 

Akrilatna totalna proteza (2x)

 Subtotalna akrilatna proteza  Akrilatna proteza
Subtotalna akrilatna proteza  Subtotalna akrilatna proteza  Akrilatna proteza Akrilatna proteza Akrilatna proteza 
 

Subtotalna akrilatna proteza = 300 € .

Vreme izrade - 2 do 3 dana.

 

2x akrilatna totalna proteza = 600 € (300x2) .

Vreme izrade - 2 do 3 dana.

 

Akrilatna proteza sa metalnom konstrukcijom

Akrilatna proteza sa metalnom konstrukcijom

Akrilatna proteza sa metalnom konstrukcijom = 600 €.

Vreme izrade - 3 dana.