PITANJA I ODGOVORI

  Ovde možete pronaći najčešće postavljena pitanja kao i odgovore na ista. Nadamo se da ćemo imati odgovor i na vaše pitanje. Ukoliko ga ne pronađete, kontaktirajte nas putem forme na stranici za kontakt.


Srpski
Engleski
Ruski
Francuski

 

  Po dolasku u Novi Sad i smeštanju u apartman usledio bi odlazak u stomatološku ordinaciju, prvi pregled i konačan dogovor oko vrste zubne nadoknade.

U zavisnosti od toga koja se zubna nadoknada izrađuje, pristupa se prvoj fazi izrade koja podrazumeva:

ako se radi o metalokeramičkom mostu:

 

1. dan

  struganje zuba, uzimanje zagrižaja i otiska sastruganih zuba.

  slanje otisaka u zubnu laboratoriju gde se pristupa izradi metalne konstrukcije.

2. i 3. dan

  izrada metalokeramičke konstrukcije i proba u stomatološkoj ordinaciji

3. i 4. dan

  Vraćanje metalne konstrukcije u laboratoriju gde se vrši pečenje keramike,

  posle toga, rad je gotov i sledi provera gotovog rada u ustima i ako nema potrebe za korekcijama rad je završen.

 

 

Akrilatne proteze sa metalnom konstrukcijom:

 

1. dan

  Odlazak u stomatološku ordinaciju i uzimanje otisaka za izradu proteze,

  Izlivanje otisaka u zubotehničkoj laboratoriji i pravljenje registratora zagrižaja.

2. dan

  Određivanje visine zagrižaja u stomatološkoj ordinaciji,

  postava zuba u vosku koja se vrši u zubnoj laboratoriji.

3. dan

  Proba postavljenih zuba u vosku u stomatološkoj ordinaciji u ustima pacijenta.

4. dan

  Završetak proteze i predaja pacijentu.

 

  Vreme između svake faze rada možete iskoristiti za posete turističkim i kulturnim lokacijama u gradu.

  Po završetku rada sledi odlazak u neki od poznatih novosadskih restorana da se proveri funkcija Vaših novih zubnih nadoknada